thông báo tuyển dụng

Quyết định phê duyệt danh sách bổ sung thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 09/08/2019 | 10:04 AM
Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng phê duyệt danh sách bổ sung thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục quận năm 2019

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 06/08/2019 | 03:53 PM
Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội thông báo kết quả chấm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo một số nội dung tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 18/07/2019 | 11:27 AM
Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng thông báo một số nội dung tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Thông báo kết quả trúng tuyển công chức phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 11:01 AM
Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng thông báo kết quả trúng tuyển công chức phường năm 2019

Thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 15/07/2019 | 05:17 PM
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường thuộc quận năm 2019

Quyết định công nhận kết quả thi tuyển công chức phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 15/07/2019 | 05:12 PM
UBND quận Hai Bà Trưng quyết định công nhận kết quả thi tuyển công chức phường thuộc quận năm 2019

Thông báo kết quả chấm phúc khảo các môn viết kỳ tuyển dụng công chức phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 10/07/2019 | 04:39 PM
Thực hiện Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội về quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:09 AM
Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm trên máy tính theo đơn đề nghị in bài của thí sinh tại vòng 1 và dự kiến tổ chức thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 20/06/2019 | 09:03 AM
Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm trên máy tính theo đơn đề nghị in bài của thí sinh tại vòng 1 và dự kiến tổ chức thi viết vòng 2 kỳ thi...

Thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 03:35 PM
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2019