thông báo tuyển dụng

Thông báo kết quả điểm các môn thi kỳ thi tuyển dụng công chức phường Quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 08:39 AM
Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Hai Bà Trưng Thông báo kết quả điểm các môn thi kỳ thi tuyển dụng công chức phường năm 2019

Thông báo dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức và học quy chế thi

Ngày đăng 11/06/2019 | 09:32 AM
Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội thông báo dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức và học quy chế thi

Lưu ý mã chuyên ngành thi viết vòng 2

Ngày đăng 07/06/2019 | 03:28 PM
Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị có thí sinh thi tuyển công chức cần lưu ý mã chuyên ngành thi viết vòng 2

Niêm yết công khai thông báo về tuyển dụng công chức phường năm 2019

Ngày đăng 07/06/2019 | 10:55 AM
Hội đồng tuyển dụng quận Hai Bà Trưng thông báo kết quả thi các môn thi trắc nghiệm trên máy vi tính và thí sinh đủ điều kiện dự thi các môn viết kỳ thi tuyển công chức phường quận Hai Bà Trưng...

Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 07/06/2019 | 10:03 AM
Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 - UBND Thành phố Hà Nội thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019

Nội quy kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/05/2019 | 03:23 PM
Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Hai Bà Trưng gửi Nội quy kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/204 của UBND...

Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 29/05/2019 | 04:49 PM
Về việc thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 - UBND Thành phố Hà Nội

Thông báo về việc Tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức phường - Quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 24/05/2019 | 05:46 PM
Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2019 - UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức phường - Quận Hai Bà Trưng năm 2019

Hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 05:13 PM
Về việc hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2019

Niêm yết công khai thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 05:05 PM
Thông báo niêm yết công khai thông báo Tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hà Nội năm 2019