thông báo tuyển dụng

Tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 04:57 PM
Thông báo Tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019

Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 05:00 PM
Về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

Nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 11:11 AM
Quyết định về việc phê duyệt Nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 09:56 AM
Quyết định về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019

Thông báo Tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 09:47 AM
Tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2019

Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính Quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 04:24 PM
Về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính Quận Hai Bà Trưng năm 2019

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi công chức phường; dự tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 25/04/2019 | 04:38 PM
Quyết định về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi công chức phường; dự tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2019

Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức phường, viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 20/04/2019 | 09:26 AM
Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức phường, viên chức giáo dục năm 2019

Thay đổi mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 03/04/2019 | 08:53 AM
Thông báo thay đổi mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019