thông báo tuyển dụng

Thông báo về việc đính chính mức thu lệ phí đăng ký tuyển dụng công chức làm việc tại UBND quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 21/03/2019 | 04:52 PM
Đính chính mức thu lệ phí đăng ký tuyển dụng công chức làm việc tại UBND quận Hai Bà Trưng năm 2019

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 05:51 PM
Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội năm 2019

Thông báo chỉ tiêu, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức phường và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 05:42 PM
Thông báo chỉ tiêu, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức phường và công chức, viên chức giáo dục năm 2019 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường Mẫu giáo - Mầm non công lập thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 01/03/2018 | 10:53 AM
Thực hiện các quy định tại Bộ luật lao động ngày 18/06/2012; nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà...

Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm, người tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài,

Ngày đăng 02/10/2017 | 08:08 PM
Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối..........

(6003/QĐ-UBND) QĐ Phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm....

Ngày đăng 02/10/2017 | 08:00 PM
(6003/QĐ-UBND) QĐ Phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5...

TB kết quả xét tuyển công chức chỉ Huy trưởng quân sự phường thuộc quận HBT năm 2016

Ngày đăng 05/01/2017 | 08:48 AM
TB kết quả xét tuyển công chức chỉ Huy trưởng quân sự phường thuộc quận HBT năm 2016