thông báo tuyển dụng

Thông báo v/v nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển công chức chỉ huy trưởng quận sự các phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2016

Ngày đăng 16/11/2016 | 09:42 AM
Xem chi tiết văn bản     405-TB-UBND.pdf   4548-QĐ-UBND.pdf        4540-QĐ-UBND.pdf

Về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức

Ngày đăng 05/08/2016 | 01:33 PM
Về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức

Thông báo Lịch trả bằng tốt nghiệp và bảng điểm; Hoàn thiện hồ sơ của thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục viên chức năm 2015

Ngày đăng 06/01/2016 | 12:05 PM
Thông báo Lịch trả bằng tốt nghiệp và bảng điểm; Hoàn thiện hồ sơ của thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục viên chức năm 2015 xem chi tiết tại đây  Trang 1...