thông báo tuyển dụng

Thông báo thời gian, địa điểm thu bảng điểm của thí sinh

Ngày đăng 26/10/2015 | 12:00 AM
Xem thông báo tại đây

Nội dung ôn tập, phổ biến hình thức, nội quy, thời gian địa điểm tập trung xem số báo danh diện xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2015

Ngày đăng 30/09/2015 | 12:00 AM
Thực hiện Quyết định số 34446/QĐ-UBND ngày 23/07/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm

Thông báo thu hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2015

Ngày đăng 14/08/2015 | 12:00 AM
Xem tài liệu đính kèm tại đây