thông báo tuyển dụng

125/KH-UBND ngày 4/08/2015 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở mầm non, tiểu học công lập thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2015 và các văn bản liên quan

Ngày đăng 05/08/2015 | 12:00 AM
Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.........

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2015

Ngày đăng 06/07/2015 | 12:00 AM
Xem danh sách tại đây

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2015

Ngày đăng 28/05/2015 | 12:00 AM
Xem tài liệu đính kèm tại đây

Lịch tổ chức hướng dẫn ôn tập các môn thi Kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2015

Ngày đăng 08/05/2015 | 12:00 AM
Xem chi tiết văn bản tại đây

Về việc lập danh sách tham gia làm thành viên Hội đồng kiểm tra sát hạch Thành phố

Ngày đăng 08/04/2015 | 12:00 AM
Xem tài liệu đính kèm tại đây

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức làm việc tại UBND quận Hai Bà Trưng năm 2015

Ngày đăng 16/01/2015 | 12:00 AM
Xem tài liệu đính kèm tại đây

Thông báo tuyển dụng công chức phường

Ngày đăng 20/03/2014 | 12:00 AM
Hội đồng tuyển dụng công chức phường Thông báo: Mời các thí sinh có tên trong danh sách đủ điều kiện tham dự thi tuyển công chức công chức phường đến nhận thẻ dự thi thời gian 14h - 16h30 ngày...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức phường quận Hai Bà Trưng năm 2013

Ngày đăng 17/03/2014 | 12:00 AM
Quận Hai Bà Trưng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức phường quận Hai Bà Trưng năm 2013 tại đây (Danh sách đã được niêm yết công khai tại Bộ phận "Một cửa" UBND...