thông báo tuyển dụng

Thông báo về việc tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp quận Hai Bà Trưng năm 2014

Ngày đăng 21/01/2014 | 12:00 AM
Chi tiếtThông báo về việc tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp quận Hai Bà Trưng năm 2014 tại đây: TB-17 ...

Thông báo về việc tổ chức ôn tập thi tuyển công chức năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Ngày đăng 17/08/2013 | 12:00 AM
Ngày 14/8/2013,Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Thông báo số 110/TB-STTTT, thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành như sau: Thời gian:14h00'...

Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ dành cho thí sinh dự tuyển vào các chỉ tiêu thuộc phòng Nội vụ quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 15/08/2013 | 12:00 AM
Thực hiện Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND Thành phố giao chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2013, Thông báo số 1708/HĐTDCC ngày 12/8/2013 của Hội đồng Tuyển...