ủy ban mttq quận

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Du tổ chức hội nghị tọa đàm với chủ đề “Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội
Ngày đăng 19/09/2018 | 09:20  | View count: 2699

Thực hiện kế hoạch công tác năm, sáng ngày 14/9/2018, tại UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Du tổ chức hội nghị tọa đàm với chủ đề “Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội”. Tham dự Hội nghị gồm các ông, bà thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy viên Ủy ban MTTQ và các ông bà đại diện cho các tổ chức, đoàn thể, Bí thư chi bộ phường.

        Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Anh -  Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTTQ quận, chuyên viên của Ban Dân vận Quận ủy, đồng chí  Trần Thị Tuyết Lan - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường.

         Tại Hội nghị tọa đàm, có 08 ý kiến phát biểu, tập trung vào công tác cán bộ của Mặt trận, thành tựu của Mặt trận Tổ quốc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện đường lối chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương là rất đáng ghi nhận. Song, các ý kiến phân tích rõ: nhận thức của cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ của công tác Mặt trận chưa đầy đủ và sâu sắc; nhiều cán bộ năng lực cũng còn hạn chế. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cũng còn chưa đều và thường xuyên.

        Tại hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTTQ quận      Hai Bà Trưng phát biểu: “Để nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, thì trước hết chính mỗi cán bộ Mặt trận ở cơ sở như chúng ta phải tự nâng cao năng lực hoạt động của chính bản thân mình, bởi vì chúng ta (Mặt trận cấp phường, xã) là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận”.

        Hội nghị tọa đàm đã thành công tốt đẹp, góp phần tạo tiền đề cho công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024 của Ủy ban MTTQ phường.

 

Đỗ Xuân Mai - Ủy ban MTTQ phường