ủy ban mttq quận

Thông tin lãnh đạo UBMTTQ Quận
Ngày đăng 28/11/2018 | 09:37  | View count: 2644

Lãnh đạo UBMTTQ Quận

Các chức danh lãnh đạo  :

-Đ/c Lâm Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận -  Điện thoại liên hệ: 0436.627.6340

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Quận

- Đ/c Vũ Ngọc Hoà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận

Số điện thoại liên hệ: 0436.217.874