Văn bản chỉ đạo điều hành

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/06/2019 | 10:04 AM
UBND Thành phố Hà Nội Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật từ ngày 22/5/2019 đến ngày 31/5/2019

Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Ngày đăng 11/06/2019 | 03:52 PM
UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ hai

Ngày đăng 11/06/2019 | 03:47 PM
UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ hai

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2018

Ngày đăng 11/06/2019 | 03:37 PM
UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2018

Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Ngày đăng 17/05/2019 | 03:18 PM
Về việc tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 25/4/2019 đến 03/5/2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 09:55 AM
Hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội từ ngày 25/4/2019 đến 03/5/2019

Thông báo Kết luận của UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019

Ngày đăng 06/05/2019 | 10:25 AM
Kết luận của UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 02/05/2019 | 04:09 PM
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng cháy,...

Kết luận của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng tại cuộc họp chỉ đạo sắp xếp, quản lý, sử dụng điểm trường tại ngõ 622 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy

Ngày đăng 02/05/2019 | 03:22 PM
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND quận - Vũ Đại Phong tại cuộc họp chỉ đạo sắp xếp, quản lý, sử dụng điểm trường tại ngõ 622 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy

Tuyên truyền hoạt động chỉ đạo - điều hành của UBND Thành phố tuần thứ 15 năm 2019

Ngày đăng 23/04/2019 | 11:04 AM
Về việc Tuyên truyền hoạt động chỉ đạo - điều hành của UBND Thành phố tuần thứ 15 năm 2019