Văn bản chỉ đạo điều hành

Về việc quản lý đất đai, đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các điểm đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn Quận
Ngày đăng 22/01/2019 | 15:14

Về việc quản lý đất đai, đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các điểm đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn Quận