Văn bản chỉ đạo điều hành

Kết luận của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng tại cuộc họp chỉ đạo sắp xếp, quản lý, sử dụng điểm trường tại ngõ 622 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy
Ngày đăng 02/05/2019 | 15:22

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND quận - Vũ Đại Phong tại cuộc họp chỉ đạo sắp xếp, quản lý, sử dụng điểm trường tại ngõ 622 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy

Thông báo số 40/TB-VP ngày 22/4/2019 của Văn phòng HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng về Kết luận của Chủ tịch UBND quận - Vũ Đại Phong tại cuộc họp chỉ đạo sắp xếp, quản lý, sử dụng điểm trường tại ngõ 622 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy

(Xem chi tiết tại đây)