Văn bản chỉ đạo điều hành

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 02/05/2019 | 16:09

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch số 104/KH-UBND của UBND quận Hai Bà Trưng ban hành thực hiện Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

(Xem chi tiết tại đây)