Văn bản chỉ đạo điều hành

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2018
Ngày đăng 11/06/2019 | 15:37

UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2018

Công văn số 5101/VP-KT ngày 05/6/2019 của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội

(Xem chi tiết tại đây)