Văn bản chỉ đạo điều hành

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 17/06/2019 | 10:47

UBND Thành phố Hà Nội thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019

Công văn số  2380/UBND-TKBT ngày 10/6/2019 của UBND Thành phố Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)