Văn bản chỉ đạo điều hành

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 10-14/6/2019
Ngày đăng 27/06/2019 | 16:32

UBND Thành phố Hà Nội thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật từ ngày 10-14/6/2019

Công văn số 2488/UBND-TKBT ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

(Xem chi tiết tại đây)