Văn bản chỉ đạo điều hành

Thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới theo Công điện số 01 CĐ/BCH hồi 18h00 ngày 01/7/2019
Ngày đăng 02/07/2019 | 15:58

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới theo Công điện số 01 CĐ/BCH hồi 18h00 ngày 01/7/2019 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội.

Công văn số 1812/STTTT-BCXBTT ngày 02/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)