Văn bản chỉ đạo điều hành

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội từ ngày 24-28/6/2019
Ngày đăng 05/07/2019 | 16:14

UBND Thành phố Hà Nội thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật từ ngày 24-28/6/2019

Công văn số 2724/UBND-TKBT ngày 01/7/2019 của UBND Thành phố Hà Nội

(Xem chi tiết tại đây)