Văn bản chỉ đạo điều hành

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
Ngày đăng 06/09/2019 | 09:56

UBND quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 23/5/2019 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường và đối mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 03/9/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)