Văn bản chỉ đạo điều hành

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội (Từ ngày 26 đến 30/8/2019)
Ngày đăng 06/09/2019 | 10:41

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật từ ngày 26-30/8/2019

Công văn số 3789/UBND-TKBT ngày 03/9/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

(Xem chi tiết tại đây)