Văn bản chỉ đạo điều hành

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội từ ngày 24-28/6/2019

Ngày đăng 05/07/2019 | 04:14 PM
UBND Thành phố Hà Nội thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật từ ngày 24-28/6/2019

Thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới theo Công điện số 01 CĐ/BCH hồi 18h00 ngày 01/7/2019

Ngày đăng 02/07/2019 | 03:58 PM
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới theo Công điện số 01 CĐ/BCH hồi 18h00 ngày 01/7/2019 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà...

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 10-14/6/2019

Ngày đăng 27/06/2019 | 04:32 PM
UBND Thành phố Hà Nội thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật từ ngày 10-14/6/2019

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/06/2019 | 10:47 AM
UBND Thành phố Hà Nội thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/06/2019 | 10:04 AM
UBND Thành phố Hà Nội Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật từ ngày 22/5/2019 đến ngày 31/5/2019

Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Ngày đăng 11/06/2019 | 03:52 PM
UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ hai

Ngày đăng 11/06/2019 | 03:47 PM
UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ hai

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2018

Ngày đăng 11/06/2019 | 03:37 PM
UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2018

Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Ngày đăng 17/05/2019 | 03:18 PM
Về việc tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 25/4/2019 đến 03/5/2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 09:55 AM
Hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội từ ngày 25/4/2019 đến 03/5/2019