Văn bản chỉ đạo điều hành

KH kiểm tra việc thực hiện Luật Danh Nghiệp tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận HBT năm 2016

Ngày đăng 09/03/2016 | 08:59 AM
Số kí hiệu văn bản 26/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH kiểm tra việc thực hiện...

KH tổ chức Chiến dịch tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận HBT năm 2016

Ngày đăng 25/02/2016 | 10:58 AM
Số kí hiệu văn bản 25/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH tổ chức Chiến dịch tăng...

Kế hoạch kiểm tra, xét duyệt công nhận danh hiệu "Đơn vị tiên tiến xuất sắc về Thể dục thể thao" và công tác Văn hoá thông tin năm 2016

Ngày đăng 25/02/2016 | 10:57 AM
Số kí hiệu văn bản 24/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu Kế hoạch kiểm tra, xét...

KH trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận HBT năm 2016

Ngày đăng 25/02/2016 | 10:55 AM
Số kí hiệu văn bản 23/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH trọng tâm công tác tư...

KH triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2016

Ngày đăng 16/02/2016 | 02:39 PM
Số kí hiệu văn bản 21/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH triển khai công tác...

KH kiểm tra hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Thông tin & Truyền thông trên địa bàn quận HBT năm 2016

Ngày đăng 16/02/2016 | 02:37 PM
Số kí hiệu văn bản 20/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH kiểm tra hoạt động Văn...

KH xây dựng duy trì phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2016

Ngày đăng 16/02/2016 | 02:32 PM
Số kí hiệu văn bản 15/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH xây dựng duy trì phường...

KH kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh gia súc, dịch cúm gia cầm trên địa bàn quận HBT năm 2016

Ngày đăng 16/02/2016 | 02:31 PM
Số kí hiệu văn bản 14/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH kiểm tra, kiểm soát...

KH tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Ngày đăng 16/02/2016 | 02:27 PM
Số kí hiệu văn bản 18/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH tổ chức lễ hội truyền...

KH kỷ niệm 61 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27-2-2016)

Ngày đăng 16/02/2016 | 02:25 PM
Số kí hiệu văn bản 17/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH kỷ niệm 61 năm Ngày...