Công văn số 1547/STTTT-BCXBTT ngày 07/6/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền nội dung thông tin cơ sở Tuần 23
Ngày đăng 10/06/2024 | 11:00  | Lượt xem: 195

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở về một số nội dung trọng tâm Tuần 23

Công văn số 1547/STTTT-BCXBTT ngày 07/6/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền nội dung thông tin cơ sở Tuần 23.

(Chi tiết tại đây)