Thông báo số 324/TB-UBND ngày 15/9/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tạm dừng hoạt động của Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận
Ngày đăng 15/09/2023 | 17:26  | Lượt xem: 159

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo về việc tạm dừng hoạt động của Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận.

Thông báo số 324/TB-UBND ngày 15/9/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tạm dừng hoạt động của Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận.

(Chi tiết tại đây)