Thông tin truyền thông tờ gấp phòng chống xâm hại cho người chưa thành niên trên môi trường mạng
Ngày đăng 10/06/2024 | 10:39  | Lượt xem: 219

Phòng Tư pháp quận Hai Bà Trưng hướng dẫn Thông tin truyền thông tờ gấp phòng chống xâm hại cho người chưa thành niên trên môi trường mạng.

Công văn số 408/TP ngày 03/6/2024 của Phòng Tư pháp quận Hai Bà Trưng về việc đề nghị truyền thông tờ gấp phòng chống xâm hại cho người chưa thành niên trên môi trường mạng.

(Chi tiết tại đây)

Nội dung tờ gấp dành cho học sinh

(Chi tiết tại đây)

Nội dung tờ gấp dành cho phụ huynh

(Chi tiết tại đây)