Cải cách hành chính, tư pháp

Đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/04/2019 | 11:28 AM
Về việc đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của Thành phố Hà Nội

Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị năm 2019

Ngày đăng 11/02/2019 | 03:43 PM
Với mục tiêu tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch công tác CCHC của UBND thành phố Hà Nội năm...

UBND quận Hai Bà Trưng họp triển khai công tác Tư pháp năm 2019

Ngày đăng 16/01/2019 | 05:19 PM
Sáng ngày 16/01/2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức triển khai công tác Tư pháp năm 2019. Ông Cáp Sĩ Phong- Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các cán bộ,...

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phục vụ Nhân dân

Ngày đăng 04/08/2017 | 04:49 PM
Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính...

Hà Nội tăng 6 bậc chỉ số xếp hạng cải cách hành chính

Ngày đăng 01/06/2017 | 10:03 AM
Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa tổ chức sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và công bố chỉ số CCHC năm 2016 của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh (chỉ số PAR INDEX).

UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp , ứng xử trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận.

Ngày đăng 26/04/2017 | 03:00 PM
Sáng ngày 25/4/2017, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/04/2017 | 10:03 AM
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 quận Hai Bà Trưng

Công tác cải cách hành chính năm 2017

Ngày đăng 05/04/2017 | 09:02 AM
Công tác cải cách hành chính năm 2017

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/03/2017 | 10:55 AM
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội

Quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"

Ngày đăng 28/03/2017 | 10:24 AM
UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành kế hoạch số 33/KH-UBND về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.