Cải cách hành chính, tư pháp

Hà Nội tăng 6 bậc chỉ số xếp hạng cải cách hành chính
Ngày đăng 01/06/2017 | 10:03

Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa tổ chức sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và công bố chỉ số CCHC năm 2016 của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh (chỉ số PAR INDEX).

Tinh giản biên chế 5.062 người

        Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, từ đầu năm đến nay, các Bộ, ngành đã chú trọng công tác văn bản. Trong đó, đã trình Chính phủ ban hành 69 Nghị định để điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

        Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cũng được các Bộ, ngành quan tâm, với trọng tâm là theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ DN khởi nghiệp để kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách, pháp luật đối với DN khởi nghiệp.

        “Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã có thêm 5.062 người được giải quyết tinh giản biên chế, nâng tổng số đối tượng được giải quyết tinh giản từ năm 2015 đến nay là 22.673 người”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết.

          Trong đó, các cơ quan của Đảng, đoàn thể là 944 người; các cơ quan hành chính là 2.824 người; các đơn vị sự nghiệp công lập là 14.791 người; cán Bộ, công chức cấp xã là 4.086 người; DN Nhà nước 122 người.

          Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của DN. Tính đến nửa đầu tháng 5-2017, đã tiếp nhận được 586 phản ánh, kiến nghị, đến nay, có 372 phản ánh, kiến nghị đã được xử lý, trả lời DN, đạt tỷ lệ 76,1%.

          Đồng thời, cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN tiếp tục được triển khai. Đến nay, đã tiếp nhận và xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trên 264 nghìn bộ hồ sơ thủ tục hành chính của trên 9,4 nghìn DN. Các Bộ, ngành Trung ương đã triển khai thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 63/82 dịch vụ công theo danh mục đã được phê duyệt trong năm 2016, đạt tỷ lệ 77%.

         “Nhìn chung, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa, góp phần tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, thúc đẩy tự do sáng tạo cho DN khởi nghiệp”, Bộ trưởng Nội vụ cho biết.

          Trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo CCHC xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về quản lý công chức, viên chức, thể chế liên quan đến DN. Đồng thời, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản, tăng cường khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, coi đây là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả phục vụ của các cơ quan Nhà nước.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

          Tham luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết, so với năm 2016, đã không còn tình trạng nợ đọng văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn dự án luật xin lùi thời hạn, rút khỏi chương trình, vẫn còn văn bản hướng dẫn không đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm với luật. Qua nghiên cứu mô hình Trung tâm hành chính công của 14 tỉnh, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cho biết, có tới 6 mô hình khác nhau, nên cần có mô hình thống nhất.

           Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, TP Hà Nội xác định CCHC là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá. Trong đó, xác định rõ người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện CCHC. Đến nay TP đã hoàn thành sắp xếp, kiện  toàn tổ chức của 22/22 Sở và tương đương, qua đó, giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, TP đã rà soát, sắp xếp giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị.

            Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiến nghị Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, sửa Luật Thủ đô theo hướng tăng thẩm quyền các lĩnh vực cụ thể cho TP, nhất là các lĩnh vực tài chính, đầu tư, hạ tầng giao thông và quản lý đô thị; tuyển dụng và thu hút người tài.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá, những tháng đầu năm 2017, công tác CCHC đã đạt một số kết quả nổi bật. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC đã đề ra. Trong đó, căn cứ kết quả Chỉ số CCHC được công bố, các ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, rà soát, xác định rõ những điểm mạnh, yếu kém trong CCHC của đơn vị mình… để khắc phục, thực hiện hiệu quả hơn công tác này.

Phương Thảo /  PL&XH