Cải cách hành chính, tư pháp

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phục vụ Nhân dân
Ngày đăng 04/08/2017 | 16:49

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, ngày 28/7/2017 UBND quận Hai Bà Trưng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tạo sự hài lòng của người dân.

           Ngày 28 tháng 7 năm 2017, UBND quận Hai Bà Trưng đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thuộc quận Hai Bà Trưng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phục vụ nhân dân

          - Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến cơ quan thực hiện các giao dịch hành chính.

           - Đối với thủ tục hành chính đăng ký khai tử, khi có đề nghị của người dân, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường bố trí cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết ngay trong thời gian sớm nhất có thể. Đồng thời, phối hợp với cán bộ địa bàn dân cư trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tận tay gia đình người chết và  tổ chức thăm hỏi chia buồn với gia quyến.

Lê Thùy Trang - Phòng Nội Vụ