VĂN HÓA XÃ HỘI

Hội nghị đánh giá hoạt động Văn hoá, Thể thao, Du lịch, Thông tin và truyền thông năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Ngày đăng 08/01/2018 | 16:43

Chiều 04/01/2018, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác Văn hoá, Thể thao, Du lịch, Thông tin và truyền thông năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

        Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú - Sở Du lịch thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Văn Hoạt - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận; lãnh đạo các ban Đảng, các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, đồng chí Bí Thư Đảng ủy, Phó chủ tịch phụ trách công tác Văn hóa - xã hội, cán bộ VHTT 20 phường; đại diện các tập thể và các cá nhân được khen thưởng năm 2017 và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa và Thông tin quận.

         Báo cáo của ngành nêu rõ, trong năm 2017, hoạt động Văn hoá,Thể thao, Du lịch, Thông tin - truyền thông trên địa bàn đạt được nhiều kết quả, góp phần phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận. Trong đó, triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, cổ động, tổ chức các ngày kỷ niệm lớn của quận Hai Bà Trưng, của Thủ đô và Đất nước. Tuyên truyền việc giữ gìn trật tự văn minh đô thị, thực hiện mô hình thi đua “Xây dựng tuyến phố Bà Triệu văn minh thương mại kiểu mẫu”.

       Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá - thể thao được quan tâm và thực hiện quyết liệt. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao vừa chú trọng chất lượng, vừa tập trung phát triển rộng phong trào. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh thu được nhiều kết quả tích cực. Quận tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và Bộ Quy tắc Ứng xử nơi công cộng đến từng đơn vị và cộng đồng... Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về di tích. Tăng cường công tác gìn giữ, phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng, di tích văn hóa, tôn tạo bảo tồn các di tích lịch sử, di tích cách mạng kháng chiến. 

       Nổi bật trong năm qua là kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại bộ phận “một cửa” quận và 20 phường được triển khai tích cực với 5.891 TTHC, chiếm tỷ lệ 100% trong năm 2017, trong đó, quận thực hiện 2.515 TTHC, các phường là 3.376 TTHC... Quận đã triển khai tập một ấn phẩm "Hành trình Quận Hai Bà Trưng qua những con đường", phát hành 8.000 tờ gấp giới thiệu di tích lịch sử văn hoá đình, đền, chùa Hoà Mã và chùa Vua trên địa bàn quận. 

        Đồng chí Vũ Văn Hoạt - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành đã nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Năm 2018, các ngành, các đơn vị từ quận tới phường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thành dự án tu bổ, tôn tạo các di tích; triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn quận và triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị và 20 phường...

        Tại hội nghị,  133 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Văn hóa thông tin, thể dục thể thao năm 2017 đã được UBND Quận biểu dương khen thưởng .

                                                                                   Nguyễn Thị Xuân Thư- Phòng Văn hóa và Thông tin quận