VĂN HÓA XÃ HỘI

Hội Người cao tuổi tổ chức tọa đàm “Hưởng ứng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”
Ngày đăng 26/10/2018 | 16:43

Ngày 25/10/2018, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Hai Bà Trưng, Ban đại diện Hội Người cao tuổi phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận tổ chức tọa đàm “Hưởng ứng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”.

        Đến dự chương trình tọa đàm có ông Hoàng Xuân Nguộn – Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội; các đồng chí đại diện lãnh đạo Quận uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, lãnh đạo các phòng, ban ngành thuộc UBND quận; trưởng, phó các Hội đoàn thể quận; Ban chấp hành hội Người cao tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi 20 phường; đại diện các cơ quan báo chí của TW và Hà Nội;

        Với chủ đề “Vai trò của Người cao tuổi đối với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”, 06 tham luận trong chương trình tọa đàm tập trung vào các nội dung chủ yếu: Hành vi ứng xử của cá nhân trong giao tiếp gia đình, cộng đồng... các qui tắc ứng xử mang tính văn hóa, văn minh đô thị trong nếp ăn, ở, trang phục, đi lại, nói năng; giáo dục ý thức cho thế hệ trẻ các vấn đề về xây dựng văn hóa gia đình, phát huy các giá trị của văn hóa gia đình Việt Nam truyền thống kết hợp với xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại; xây dựng văn hóa giao thông và thực hiện qui tắc ứng xử nơi công cộng, nâng cao ý thức giữ gin vệ sinh, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp trong cộng đồng dân cư.

                         

       Chương trình tọa đàm đã góp phần tuyên truyền, lan tỏa nét đẹp trong văn hóa ứng xử, giao tiếp của gia đình, xã hội, cụ thể hóa 2 bộ Quy tắc ứng xử do thành phố ban hành đến với cộng đồng, thực hiện có hiệu quả Chuyên đề 157/CĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND quận  Hai Bà Trưng về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2016- 2020.

                                                                       

                                                                                                                          Nguyễn Như Cẩn- Phòng Văn hoá và Thông tin quận