Cải cách hành chính, tư pháp

Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hai Bà Trưng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Ngày đăng 28/12/2018 | 11:58

Chiều ngày 27/12/2018, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổng kết Hội thi Ảnh “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” quận Hai Bà Trưng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

       Tới dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo là thành viên của Ban chỉ đạo phong trào quận và 20 phường. Đặc biệt là sự có mặt đông đủ của đại diện các tập thể và các cá nhân được tuyên dương khen thưởng tại Hội nghị.

        Năm 2018, Ban chỉ đạo quận và BCĐ các phường đã chủ động xây dựng nội dung chương trình trọng tâm công tác năm, kịp thời củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo cũng như bám sát các chỉ tiêu ngay từ tháng đầu, quý đầu, tập trung gắn các nhiệm vụ của  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với các phong trào thi đua yêu nước Kỷ niệm “ 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc” “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “ Năm dân vận chính quyền”, “ Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị” và việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

        Các đơn vị tổ chức thành viên, các cơ quan đơn vị, trường học, các phường đều tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động thực hiện các nội dung của phong trào. Việc triển khai đăng ký,  xây dựng, bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, thực chất. Nếp sống văn hóa văn minh đô thị được duy trì và từng bước hoàn thiện. Nhân dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các “Quy ước cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm”, “Quy ước tổ chức việc tang trên địa bàn thành phố”. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện hai bộ Quy tắc ứng xử  do Thành phố ban hành được thực hiện dưới nhiều hình thức, biện pháp phong phú đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của người dân trong việc giữ gìn trật tự văn minh đô thị. Những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, các mô hình xây dựng Gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị… đã được nhân rộng, các phong trào, các cuộc vận động xã hội được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận hưởng ứng đã góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc thực hiện có kết quả những nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã góp phần cải thiện môi trư­ờng sống, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống đạo đức và nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân. Từ hiệu ứng tích cực của phong trào, năm 2018, quận Hai Bà Trưng đã hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng Cuộc thi ảnh "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh" năm 2018

       Nhân dịp này, Ban tổ chức Cuộc thi ảnh “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” quận Hai Bà Trưng năm 2018 đã trình chiếu các tác phẩm đạt giải. Sau 03 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 435 tác phẩm ảnh từ các đơn vị trên địa bàn quận, từ những người yêu thích môn nhiếp ảnh không giới hạn độ tuổi. Hội thi đã thành công tốt đẹp. Các tác phẩm dự thi và đạt giải đã thể hiện những đặc trưng thanh lịch, văn hóa ứng xử tốt đẹp của dân tộc, của Thăng Long- Hà Nội, gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng mô hình văn hóa cơ sở; xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; phong trào “Nhà trường văn hóa- Nhà giáo mẫu mực- Học sinh thanh lịch”; “Nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân viên chức lao động thủ đô”, nếp sống văn minh nơi công sở”, văn hóa du lịch, văn hóa giao thông… trên địa bàn quận.

       Tại Hội nghị, đã có 03 tập thể, 07 cá nhân được biểu dương, khen thưởng đột xuất vì đạt thành tích xuất sắc giành giải Nhất Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử thành phố Hà Nội; 21 tập thể, cá nhân có thành tích trong Cuộc thi Ảnh “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” năm 2018; 41 tập thể xuất sắc, 12 tập thể tốt, 42 tổ dân phố,  38 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được UBND quận Hai Bà Trưng khen thưởng tổng số tiền thưởng trên 116 triệu đồng.

        Năm 2019, Ban chỉ đạo phong trào của Quận xác định: cần đổi mới phương thức và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động để các nội dung của phong trào thấm sâu vào đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động và các tầng lớp nhân dân lao động trong Quận. Gắn các hoạt động xã hội với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, thông tin tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Gắn kết các nội dung của  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với Chuyên đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  “ Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị 2019”  và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”.

                                                                                                                                             Nguyễn Thị Xuân Thư