Cải cách hành chính, tư pháp

Kỳ họp thứ 9, HĐND phường Quỳnh Mai khóa IX nhiệm kỳ 2016- 2021
Ngày đăng 08/01/2019 | 10:04

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sự đồng ý của Đảng ủy phường, vừa qua, HĐND phường Quỳnh Mai đã tổ chức kỳ họp thứ 9- khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

       Tham dự kỳ họp có bà  Nguyễn Thị Phương Hồng - Phó Ban Pháp chế HĐND quận; bà Phan Thị Bích Vân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Thị Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy, cùng dự có các đồng chí trong thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ phường cùng các vị đại biểu HĐND phường.

       Kỳ họp tập trung xem xét, thảo luận và thông qua 05 Nghị quyết: tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; nhiệm vụ phân bổ ngân sách phường năm 2019; xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND phường, nhiệm kỳ 2016-2021; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND phường bầu, nhiệm kỳ 2016-2021.

       Các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tờ trình, kế hoạch về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP trên địa bàn phường năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của UBND phường; Báo cáo thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2018, phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo của Ban thường trực UB MTTQVN phường về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018…

       Theo các báo cáo tại kỳ họp, tổng thu ngân sách phường năm 2018: 19.144.270.000đ (đạt tỷ lệ 101%) ; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018: 1.603.649.000đ (đạt tỷ lệ 122,40%)... Các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn đạt được nhiều kết quả, cụ thể như: công tác xây dựng chính quyền được củng cố; Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư được quan tâm, chú trọng (trong năm tiếp nhận và giải quyết 12/12 đơn thư thuộc thẩm quyền, đạt 100%); Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, xây dựng được sát sao và kịp thời; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân... Với những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển KT-XH, AN-QP của phường cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch được giao, UBND phường Quỳnh Mai đã được UBND Thành phố Hà Nội khen thưởng “Tập thể Lao động xuất sắc” và  được UBND Quận khen thưởng “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2018.

       Kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 07 người giữ các chức vụ do HĐND phường bầu theo tinh thần Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội. Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Ủy viên thường trực, trưởng ban của HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên khác của UBND. Kết quả, “phiếu tín nhiệm cao”, cao nhất là 86,96% và “phiếu tín nhiệm thấp”, thấp nhất là 0.62%. Đồng thời các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về các lĩnh vực KT-XH, AN-QP năm 2019.

       Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, kỳ họp thứ 9 HĐND phường Quỳnh Mai khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công, đảm bảo đúng Luật và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

                                                                                                                           Ngọc Nguyễn – UBND phường Quỳnh Mai