VĂN HÓA XÃ HỘI

Quận Hai Bà Trưng triển khai công tác Văn hóa - Thông tin và hoạt động tín dụng chính sách xã hội 2019
Ngày đăng 18/01/2019 | 15:43

Công tác Văn hóa -Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông năm 2018 trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả, góp phần phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận.

        Ngành Văn hóa và Thông tin Quận đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Quận uỷ, HĐND,UBND quận, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban ngành, đoàn thể, các phường tham mưu cho UBND quận triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm lớn và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá và thông tin góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Gìn giữ, phát huy giá trị các di tích lịch sử, di tích văn hoá, tôn tạo bảo tồn các di tích lịch sử, di tích cách mạng kháng chiến. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có trọng tâm, trọng điểm, vừa chú trọng nâng cao chất lượng, vừa quan tâm đến phát triển phong trào. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH, gắn với việc tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt đảm bảo trật tự văn minh đô thị 2018.

       Cũng trong năm, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của quận đã đạt và vượt mức chỉ tiêu giao. Đặc biệt, với sự tham gia tích cực của các Hội LHPN các phường, các tổ tín dụng do chị em phụ nữ đảm nhiệm đã phát huy tác dụng, góp phần vào công tác hỗ trợ nguồn vốn cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo làm ăn, phát triển kinh tế.

       Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt ghi nhận năm qua, ngành VHTT quận đã tham mưu cho UBND quận triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực VHTT góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, quận sẽ tổ chức tốt các công tác thông tin tuyên truyền cổ động, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT phục vụ các nhiệm vụ chính trị của quận và TP, trong đó tập trung cao độ tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa-xã hội, tổ chức ra quân xử lý biển quảng cáo, biển hiệu, xóa xé, tháo dỡ quảng cáo thương mại, quảng cáo rao vặt đảm bảo văn minh đô thị; tham mưu nâng cao chất lượng phong trao “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và nâng chất lượng xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn…

      Cũng tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoạt - Trưởng ban đại diện NHCSXH quận giao các đơn vị chủ động phối hợp với NHCSXH hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng được giao; Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân, chú trọng đổi mới hình thức; Thực hiện công tác đối chiếu phân loại nợ, triển khai các văn bản nghiệp vụ của NHCSXH, đặc biệt là chương trình cho vay Nhà ở xã hội và công tác kiện toàn Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng chí Phó Chủ tịch quận cũng đã chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hai Bà Trưng bám sát kế hoạch thành phố giao, có biện pháp tổ chức thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách xã hội đúng mục đích, đúng đối tượng, mang lại hiệu quả cao, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn Quận.

       Trên cơ sở các thành tích đạt được, 14 đơn vị khối trường học trên địa bàn quận đã được nhận Danh hiệu “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc về TDTT cấp Thành phố năm học 2017-2018” do Giám đốc Sở VH-TT trao tặng; hơn 100 tập thể, cá nhân được UBND quận tặng Giấy khen vì thành tích trong công tác TDTT&VHTT năm 2018; 16 tập thể, 16 cá nhận được Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen vì có thành tích trong xây dựng, cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử quận năm 2018. Đồng thời, 27 tập thể, 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2018 cũng được Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen.

                                                                                                                     Phòng Văn hóa và Thông tin Quận