VĂN HÓA XÃ HỘI

Phiên họp mở rộng của thường trực HĐND phường Quỳnh Mai tháng 01 năm 2019 về triển khai chương trình công tác năm và khảo sát công tác phục vụ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Ngày đăng 31/01/2019 | 16:26

Thực hiện Chương trình công tác năm và chương trình nội dung các phiên họp trong năm 2019, ngày 24/1/2019, thường trực HĐND phường tổ chức phiên họp mở rộng với trưởng phó 2 ban, trưởng nhóm tại 6 đơn vị bầu cử và đại diện thường trực UBND phường.

Tại phiên họp, thường trực HĐND phường đã triển khai chương trình công tác năm của thường trực, hai ban hội đồng trong năm 2019; triển khai chương trình nội dung các phiên họp của thường trực trong năm 2019; triển khai chương trình giám sát, khảo sát, tổ chức phiên giải trình của thường trực; xây dựng lịch tiếp công dân của thường trực và các vị đại biểu tại 6 đơn vị bầu cử; triển khai kế hoạch khảo sát công tác khảo sát công tác chi trả các chế độ đối với người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội  trên địa bàn phường nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

   Đại diện hai ban, trưởng 6 nhóm đơn vị bầu cử đã nhất trí thông qua các nội dung của thường trực HĐND đề ra và báo cáo tình hình rà soát, xét duyệt trợ cấp tết của UBND phường đối với các gia đình người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội với trên 210 xuất quà với mức từ 300.000đ đến 500.000/1 xuất; trợ cấp 3 hộ nghèo, 2 hộ thoát nghèo mỗi hộ 1.000.000đ; lập danh sách chúc thọ người cao tuổi là 298 xuất và đặc biệt Đảng uỷ phường cũng dành 10 xuất quà để tổ chức đi thăm hỏi các đồng chí đảng viên ốm đau lâu ngày.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, thường trực HĐND đã ghi nhận kết quả triển khai thực hiện và đề nghị hai ban, các vị đại biểu HĐND phường thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch trong năm đã đề ra đồng thời nắm bắt, rà soát các địa bàn dân cư các đối tượng chưa được xét duyệt trợ cấp tết Nguyên đán Kỷ Hợi để đề xuất với chính quyền phường quan tâm thăm hỏi động viên, đảm bảo mọi người dân đều có Tết.

 

                                         Nguyễn Thị Hồng Hạnh – UBND phường Quỳnh Mai