VĂN HÓA XÃ HỘI

HĐND phường Cầu Dền giám sát công tác Giải phóng mặt bằng ngõ Chùa Liên Phái
Ngày đăng 11/03/2019 | 15:45

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 08/01/2019 của Thường trực HĐND phường Cầu Dền về chương trình giám sát năm 2019 khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 về giám sát UBND phường trong công tác GPMB ngõ Chùa Liên Phái.

Toàn bộ dự án GPMB ngõ Chùa Liên Phái có 84 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức nằm trong diện cắt xén, di dời GPMB khi triển khai thực hiện. Trong tổng số 86 trường hợp trong diện GPMB có 22 hộ nằm trong khu vực 2 bảo vệ di tích lịch sử Chùa Liên Phái. UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với 85/86 hộ dân; Đến nay, UBND phường đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 79 hộ; 79/79 hộ đã bàn giao mặt bằng cho UBND phường và đang tổ chức thi công phá dỡ thực hiện dự án; 07 hộ còn lại, trong đó có 03 hộ UBND Quận đã ban hành Quyết định cưỡng chế, UBND phường đang hoàn thiện hồ sơ 04 hộ để ra Quyết định cưỡng chế.

Thường trực HĐND phường  đề nghị UBND phường đẩy nhanh tiến độ GPMB Dự án xây dựng, mở rộng ngõ Chùa Liên Phái, nhất là cần  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường, hỗ trợ GPMB; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tâm tư và nguyện vọng chính đáng của người dân bị thu hồi đất; chủ động báo cáo kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập, khó khăn trong chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB, bảo đảm công bằng giữa người chấp hành chính sách và người không chấp hành nhằm hoàn thành tốt công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường.

                                                                                                                           Vũ Cao Chính- UBND phường Cầu Dền