VĂN HÓA XÃ HỘI

HĐND phường Phố Huế thực hiện tốt việc tiếp công dân
Ngày đăng 20/03/2019 | 11:16

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của HĐND phường, công tác tiếp dân là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, có vai trò quan trọng trong hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, cũng là hoạt động rất thiết thực tăng cường mối liên hệ giữa chính quyền và nhân dân.

Làm tốt công tác tiếp công dân cũng chính là để góp phần quan trọng củng cố lòng tin của nhân dân với cơ quan dân cử trên địa bàn phường. Xác định rõ vai trò quan trọng đó, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND phường đã chú trọng tới công tác tiếp công dân theo hướng gần dân, sát dân, phát huy quyền làm chủ của công dân.

Căn cứ quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Luật Tiếp công dân năm 2013 và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Thường trực HĐND phường đã ban hành công văn và lịch phân công nhiệm vụ cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tham gia tiếp công dân tại trụ sở phường; xây dựng lịch tiếp công dân cho đại biểu HĐND phường thực hiện tiếp công dân tại nơi ứng cử. Những vấn đề dân sinh bức xúc như trật tự đô thị tại các đường ngang, tại các sân tập thể Nguyễn Công Trứ; các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...đã được các vị đại biểu tổng hợp phản ánh đến chính quyền phường để kịp thời giải quyết. Đặc biệt trong thời gian qua, một vấn đề được nhân dân quan tâm là cây xanh bám trên tường các dãy nhà chung cư tập thể gây nguy hiểm cho người dân đã được UBND phường phối hợp cùng Công ty cây xanh cắt bỏ, đảm bảo an toàn. Những kết quả mà chính quyền phường phát huy cũng đã được các vị đại biểu HĐND phường phản hồi đến các cử tri và được nhân dân hết lòng ủng hộ.

Có thể thấy, sự tích cực, chủ động của đại biểu HĐND phường trong việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân theo nguyên tắc công khai, minh bạch, chính xác và kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền làm chủ, đồng thời giúp Thường trực HĐND, đại biểu HĐND phường thực hiện ngày càng hiệu quả công tác tiếp dân định kỳ.Đồng thời việc phản hồi đến các cử tri kịp thời cũng đã tạo mối liên hệ tốt giữa chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường.

 

                                                                                                                               Dương Thu Hường- HĐND phường Phố Huế