VĂN HÓA XÃ HỘI

Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của thường trực HĐND quận
Ngày đăng 19/03/2019 | 16:00

Ngày 18/3/2019, tại trụ sở HĐND&UBND quận, thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng (thường trực) tổ chức họp để thống nhất nội dung phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Công tác quản lý ký hợp đồng thuê nhà, mua nhà, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Hai Bà Trưng”.

Ngày 18/3/2019, tại trụ sở HĐND&UBND quận, thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng (thường trực) tổ chức họp để thống nhất nội dung phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Công tác quản lý ký hợp đồng thuê nhà, mua nhà, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Hai Bà Trưng”. Đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Chủ tịch HĐND quận chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí trong thường trực HĐND quận, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó hai Ban HĐND quận, đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh quận Hai Bà Trưng, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận; Giám đốc, phó Giám đốc Xí nghiêp quản lý và phát triển nhà quận Hai Bà Trưng.

Các thành viên dự họp đều đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề tiếp xúc cử tri chuyên đề của thường trực, là vấn đề được cử tri rất quan tâm, cần tập trung tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời khẳng định, thông qua việc tiếp xúc cử tri chuyên đề nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật về việc thuê nhà, mua nhà, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà thuộc sở hữu Nhà nước đến cử tri và nhân dân trên địa bàn quận. Cũng tại buổi họp, các đơn vị có liên quan đã báo cáo công tác chuẩn bị cho Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề.

Đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Chủ tịch HĐND quận ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị phục vụ cho Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của thường trực. Để tổ chức Hội nghị được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, đạt kết quả tốt, đồng chí Chủ tịch chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 21/KH-HĐND ngày 28/02/2019 của Thường trực về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề; giao Văn phòng HĐND&UBND quận chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Hội nghị; các đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo, cử lãnh đạo tham dự Hội nghị và tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri và nhân dân theo thẩm quyền. Đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất với thường trực những kiến nghị, đề xuất giải pháp để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý ký hợp đồng thuê nhà, mua nhà, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận.

                                                                                            Vũ Đức Tuynh - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND quận