VĂN HÓA XÃ HỘI

Thường trực HĐND- UBND - UB MTTQ phường Lê Đại Hành chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa IX
Ngày đăng 26/04/2019 | 17:01

Ngày 23/4/2019, thường trực HĐND-UBND- UB MTTQ Phường Lê Đại Hành tổ chức cuộc họp để thống nhất nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa IX.

Ông Đặng Trường Thọ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường chủ trì cuộc hợp. Cùng dự có ông  Nguyễn Xuân Luật - Phó Chủ tịch HĐND, bà Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Chủ tịch  UBND, ông  Trần  Thanh  Tuấn - Chủ tịch  UB MTTQ phường.

Sau khi trao đổi, các thành viên đã nhất trí thông qua nội dung của kỳ họp gồm: các báo cáo, tờ trình của HĐND và UBND phường; thông qua kết quả hoạt động và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 của UB MTTQ phường; những kiến nghị với HĐND và UBND phường. Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ phường nhất trí thông qua nội dung phân công công tác chuẩn bị kỳ họp cho từng cơ quan. Đồng thời lưu ý, báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ phường cần thể hiện đầy đủ, rõ ràng, đánh giá đúng thực trạng tình hình, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2019 để đại biểu HĐND có đủ thông tin nghiên cứu tài liệu, làm cơ sở cho HĐND xem xét, quyết định sát, đúng các vấn đề tại kỳ họp. Báo cáo của Ban KTXH và Ban Pháp chế  HĐND phường cần bám sát thực tế, phối hợp với cơ quan chuyên môn.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 9 HĐND phường, Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến tổ chức vào ngày 16/5/2019. Nội dung tiếp xúc cử tri gồm: Báo cáo kết quả hoạt động và chương trình giám sát của HĐND phường; thông báo chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa IX; Báo cáo tình hình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - VH - XH, AN,QP 6 tháng đầu năm 2019; thu thập ý kiến về những vấn đề cử tri quan tâm.

                                                                                                      Nguyễn Xuân Luật –HĐND phường Lê Đại Hành