VĂN HÓA XÃ HỘI

Thường trực Hội đồng nhân dân phường Minh Khai tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019
Ngày đăng 02/05/2019 | 16:27

Chiều ngày 24 tháng 4 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Minh Khai tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019.

Tới dự hội nghị có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Trưởng Công an phường, Trưởng, Phó hai ban HĐND, trưởng các nhóm đại biểu HĐND phường. Bà Vũ Thị Ban - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì phiên họp.

Phiên họp đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và hai ban HĐND trong tháng 04, định hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo; Đánh giá việc triển khai thực hiện giám sát; Chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm; UBND phường báo cáo về công tác giải quyết đơn thư và các kiến nghị của cử tri.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND phường thông qua kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm. Trong kỳ họp sẽ có nhiều báo cáo đáng chú ý về: tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách năm 2018; kết quả thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; tổ chức phiên chất vấn tại kỳ họp theo quy định và xem xét thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Bà Vũ Thị Ban ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện một số hoạt động chủ yếu trong tháng 05 năm 2019 của Thường trực HĐND phường cần tập trung, đó là: tiếp tục giám sát thực hiện nghiêm các Nghị quyết của HĐND phường; tập trung thực hiện công tác giải quyết đơn thư; công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri kiến nghị giữa hai kỳ họp; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo lịch và chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND phường Minh Khai nhiệm kỳ 2016-2018 được diễn ra trong tháng 06 năm 2019.

                   Giang Vũ- UBND phường Minh Khai