VĂN PHÒNG HĐND & UBND VĂN PHÒNG HĐND & UBND

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND

Ngày đăng 29/03/2022 | 15:16  | Lượt xem: 622
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND quận.

Danh sách lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/01/2022 | 09:45  | Lượt xem: 3091
Thông tin lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng.