Văn phòng HĐND - UBND

Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng theo tiêu chuẩn TCVN ISO:9001:2000
Ngày đăng 30/01/2013 | 00:00

Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng xem chi tiết văn bản:tại đây