viện kiểm sát nhân dân

Thông tin viện kiểm sát nhân dân
Ngày đăng 13/04/2015 | 00:00  | View count: 401

ĐTDD

ĐTCQ

Viện trưởng :

Phùng Tiến Lập

091.321.0117

3.976.1365

Viện phó:

Nguyễn Mạnh Hùng

0984.248.989

3.974.0937

Viện phó:

Trần Xuân Sinh

0983.693.068

3.974.2130

Viện phó :

Lê Hồng Phong

0982.007.337

3.974.1540