Ý kiến đóng góp công dân

Dự thảo lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Ngày đăng 15/04/2015 | 12:00 AM
Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Quyết định số...

Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Ngày đăng 15/04/2015 | 12:00 AM
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số: 857/NQ-UBTVQH13 CỘNG HÒA...

Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 24/08/2012 | 12:00 AM
Ngày 22/09/2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1755/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công...