Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác "Người giữ màu dân tộc"
Ngày đăng 24/09/2020 | 11:41  | Lượt xem: 429

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác "Người giữ màu dân tộc"

Kế hoạch số 417/KH-SVHTT ngày 17/9/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác "Người giữ màu dân tộc".

(Chi tiết tại đây)