PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn về Luật Tố cáo năm 2018

Ngày đăng 20/05/2019 | 12:19 PM
Ngày 16 tháng 5 năm 2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn về Luật Tố cáo năm 2018 cho gần 100 học viên là cán bộ, công chức của các phòng chuyên môn, UBND phường và thành viên tổ hòa giải 5...

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019 của Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/03/2019 | 04:43 PM
Công tác cải cách hành chính năm 2019 của Quận Hai Bà Trưng

UBND quận Hai Bà Trưng tập huấn một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Bộ Luật Hình sự năm 2015

Ngày đăng 21/08/2018 | 10:46 AM
Ngày 15/8/2018, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Lớp tập huấn Tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, luật Tố cáo, luật Tiếp công dân, một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình...

Quyết định về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2017

Ngày đăng 08/08/2018 | 09:15 AM
Công bố công khai quyết toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2017

Về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố

Ngày đăng 21/05/2018 | 02:46 PM
Về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố

Công văn về việc thực hiện thanh toán nợ dân của UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/05/2018 | 09:54 AM
Về việc thực hiện thanh toán nợ dân

Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2018

Ngày đăng 07/05/2018 | 04:07 PM
Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2018

Luật Ngân sách nhà nước

Ngày đăng 27/04/2018 | 09:22 AM
Luật Ngân sách nhà nước

Luật Đầu tư

Ngày đăng 27/04/2018 | 09:05 AM
Luật đầu tư