Kế hoạch số 22/KH-BTSQS ngày 19/3/2024 của Ban tuyển sinh Quân sự quận Hai Bà Trưng về Tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2024
Ngày đăng 25/03/2024 | 15:16  | Lượt xem: 236

Ban tuyển sinh Quân sự quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2024

Kế hoạch số 22/KH-BTSQS ngày 19/3/2024 của Ban tuyển sinh Quân sự quận Hai Bà Trưng về Tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2024.

(Chi tiết tại đây)