Kế hoạch số 3361/KH-CAHBT-CSGT-TT ngày 31/5/2024 của Công an quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 07/06/2024 | 16:38  | Lượt xem: 196

Công an quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 Thành phố về kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-2024 - 10-10-2024).

Kế hoạch số 3361/KH-CAHBT-CSGT-TT ngày 31/5/2024 của Công an quận Hai Bà Trưng về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 Thành phố về kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-2024 - 10-10-2024).

(Chi tiết tại đây)