Quận Hai Bà Trưng triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Ngày đăng 19/01/2024 | 17:30  | Lượt xem: 572

Ngày 18/01/2024, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng, đồng chí Phan Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 Quận đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn.

Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo Quận: Trưởng các phòng, ban, ngành (Trong đó: Phó thường trực Ban chỉ đạo là Trưởng Ban chỉ huy quân sự Quận; Phó Ban chỉ đạo là Trưởng Công an quận) và Chủ tịch UBND các phường liên quan.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành phố: Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 28/11/2023 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức phục vụ Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/01/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức bắn pháo hoa tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại Thủ đô Hà Nội; văn bản số 7884/STC-QLNS ngày 29/12/2023 của Sở Tài chính Hà Nội về việc huy động kinh phí xã hội hóa tài trợ cho công tác bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và văn bản số 262/KH&ĐT-KGVX ngày 16/1/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tài trợ bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội; trong đó, quận Hai Bà Trưng được Thành phố giao nhiệm vụ tổ chức 01 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp tại Công viên Thống Nhất từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Quang cảnh cuộc họp

UBND Quận đã ban hành và triển khai các văn bản: Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 19/01/2024 về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn quận; công văn số 97/UBND ngày 19/01/2024 về việc huy động nguồn xã hội hóa phục vụ bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Thư ngỏ gửi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn về huy động nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp tài trợ việc bắn pháo hoa phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tại cuộc họp, đồng chí Phan Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban chỉ đạo đã quán triệt các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung của kế hoạch và văn bản chỉ đạo các cấp: 

- Các đơn vị được phân công đảm bảo hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, tổ chức bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

- Thực hiện định mức Thành phố giao theo Phụ lục Bảo đảm kinh phí bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/01/2024 của UBND Thành phố, triển khai huy động nguồn kinh phí xã hội hóa từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp...để thực hiện bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn Quận với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng, vì sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Quận.

Phó Chủ tịch UBND quận Phan Văn Phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh…chuyển kinh phí hỗ trợ, tài trợ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tới: Tài khoản “Thu các khoản huy động, đóng góp cho thành phố Hà Nội - Sở Tài chính Hà Nội” - Mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội theo qui định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi tới các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân... trên địa bàn quận về chủ trương, ý nghĩa của việc bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và việc huy động nguồn kinh phí xã hội hóa tài trợ cho công tác bắn pháo hoa của quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Cùng với công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội, việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán thuộc chuỗi các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn của quận Hai Bà Trưng nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, chào đón năm mới 2024 trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

(Thư ngỏ của Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng kêu gọi huy động nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp tài trợ việc bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024)