Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày đăng 18/01/2024 | 08:58  | Lượt xem: 340

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội hướng dẫn thông tin tuyên truyền về Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công văn số 135/STTTT-BCXBTT ngày 16/01/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Chi tiết tại đây)

Phụ lục 1

Phụ lục 2